ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

824853 824854

วันพฤหัสบดี  ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ร่วมวางหรีดเคารพศพ ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.
นางสุภาพร  เพชรรัตน์  เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท  และ จำนวน 100,000 บาท ช.พ.ส.
ให้แก่ครอบครัวซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดประทุมทายการาม
ต.สิชล   อ.สิชล   จ.นครศรีธรรมราช