ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

813222

วันจันทร์ ที่ 22  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมวางหรีดเคารพศพ ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.
 นายปัญจะ  อาวรณ์ เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ครอบครัวซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดหญ้าปล้อง  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช