ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

811889

วันอาทิตย์ ที่ 21  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.
นางสำเนียง  พรหมทอง  เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ครอบครัวซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดปากกระวะ
ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช
811884 811885

วันอาทิตย์  ที่ 21  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพทำบุญศาสนพิธี
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.  นายสุวิทย์  สุขช่วย  เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาท  และ จำนวน 100,000 บาท ช.พ.ส.
ให้แก่ครอบครัวซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดท่าลิพง
ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช