ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

 

808911
วันพฤหัสบดี  ที่ 18  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.  นายอรุณ  คณพล  เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัวซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
808909
วันพฤหัสบดี ที่ 18  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.  นางวรรณี  บุญชูช่วย  เสียชีวิต
จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัว    ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ   อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช