ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

782618

วันจันทร์ที่ 25  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมวางหรีดเคารพศพ ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
นายนุกูล  คงเอียด เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัว
ซึ่งบำเพ็ญ   กุศลศพ ณ วัดโคกสูง  ต.แหลม  อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช