ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

754617
วันพุธ ที่ 6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมวางหรีดเคารพศพ ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
นายสุทิน  หอมเกตุ เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว
ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดก้างปลา  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช