ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

754619

วันพุธ ที่ 6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
นายวิโรจน์  อินทศิลา เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว
ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่ายาง  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช