ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ออกเยีี่ยมสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส. ณ อำเภอร่อนพิบูลย์

เยี่ยมอ เยี่ยมอ.jpg1

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ออกเยีี่ยมสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส. ณ อำเภอร่อนพิบูลย์
และขอข้อมูลเลข 13 หลัก สมาชิกโรงเรียนดรุณศึกษา
ได้รับการต้อนรับจากคณะครู
และท่านชิสเตอร์นรา นิยมไทย ผู้บริหารคนใหม่ ขอบคุณครับ
วันที่ 5 กันยายน 2559