ผู้อำนวยการ ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก


ชพค. นายวิเชียร บุญศรี