ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด ออกเยี่ยมผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ของโรงพยาบาลครู