ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. –ช.พ.ส.

สงขลา
  ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. –ช.พ.ส.

วันที่ 25 – 26 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา