ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค. และให้บริการระบุสิทธิ์ทายาทนอกพื้นที่ อ.สิชล

665785
ออกให้บริการระบุทธิ์ทายาทของ นางสาวอาภรณ์  มีกลับ
สมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถมาทำระบุสิทธฺิ์ด้วยตนเองได้
665787 665788
อกเยี่ยมสมาชิกช.พ.ค. นางจันทร์  สมเชื้อ
ซึ่งเป็นสมาชิกเกียรติยศ อายุ 88 ปี
และอายุการเป็นสมาชิกช.พ.ค. 65  ปี
ณ อำเภอ สิชล วันที่ 11 สิงหาคม 2560