ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด ร่วมแสดงมุฑิตาจิต มอบของที่ระลึกและ บรรยายพิเศษ

เกษียณ เขต 3 เกษียณ เขต 3.jpg 1 เกษียณ เขต 3.jpg 2 เกษียณ เขต 3.jpg 3

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต มอบของที่ระลึกและ บรรยายพิเศษ
เรื่องสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
สพป.นศ.3 จำนวน 194 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราชและ บรรยายพิเศษ
ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช วันที่ 20กันยายน 2559