ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.นครศรีธรรมราช เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

77986 77696760571

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” ให้แก่ นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ