ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายณรงค์ ม้ากาบแก้ว เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


221675

221676