ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมุฑิตาจิต

 

4 44 441 442 443ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมุฑิตาจิต
เป็นวิทยากรบรรยาย มอบของที่ระลึก ข้าราชการครูและบุคคลาการทางการศึกษา สพป.นศ.4
จำนวน 107 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
“เกษียณอย่างเกษม” วันที่ 29 กันยายน 2559