ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ชื้แจงรายละเอียดการระบุสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค. แก่สมาชิก

15-6-59 115-6-59 2  15-6-59 3

อาจารย์บุญรอด วรรณถนอม พร้อมภรรยา อายุ 94ปี
อดีตอาจารย์ใหญ่หลายโรง เกษียณที่โรงเรียนวัดมหิสาราม ปากพนัง
ไม่มีโรคประจำตัวความจำยังดีมาก มาระบุสิทธิ์ฯ
คุยว่าลายเช็นในบัตรประจำตัวเหมือนกับลายเช็น ผอ.สกสค.เลยผมได้แต่ยิ้มในใจ