ผูอำนวยการ สกสคงจังหวัด ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิกเสียชีวิต

ชพค.และ ชพส. นายถนอม นงค์นวล 1 ก.พ.64