ผอ.สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพสมาชิกเสียชีวิต

5 กพ.64 ชพค.และ ชพส. นายเชาวลิต บริบูรญ