ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

222659