ประชุมโครงการ “สร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช” และมอบรางวัลโครงการ “คนดีศรีพฤหัส”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมโครงการ “สร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พบปะ พูดคุยกับสมาชิกเครือข่ายฯ และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการ  “คนดีศรีพฤหัส” ณ ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล  “คนดีศรีพฤหัส” มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0006

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0004

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0017

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0023

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0294

 

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0291

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0287

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0282

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0271

 

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0257

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0051

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0247

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0176

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0242

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0293

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0191

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0127

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0182

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0150

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0155

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0039

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0132

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0036

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0168

ประชุมเครือข่าย 161_๑๘๐๑๑๒_0171