ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนมกราคม 2561

 

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อนำเสนอ หารือ พูดคุยและช่วยแก้ไขปัญหา สมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

timeline_20180130_161508

timeline_20180130_161514

timeline_20180130_161506

timeline_20180130_161512