ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีวาระต่างๆ ดังนี้ ติดตามสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และเงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ชี้แจงรายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุมวิมลเมธี สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

timeline_20180227_142757

timeline_20180227_142759

timeline_20180227_142801