ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีวาระต่างๆ ดังนี้ ติดตามสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ, เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ชี้แจงผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น ณ ห้องประชุมวิมลเมธี สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

timeline_20180321_093534

timeline_20180321_093528

timeline_20180321_093530

timeline_20180321_093532

timeline_20180321_093526

timeline_20180321_093525