ประชุมคณะกรรมการบริหารเสริมสร้างประสิทธิภาพจังหวัด ภาคใต้กลุ่ม 1 ที่สำนักงาน สกสค.ชุมพร

ชุมพร ชุมพร.jpg 1