บริการสมาชิก ช.พ.ค.ป่วยไม่สามารถมาทำธุรกรรมได้

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมเยียนและให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ช.พ.ค. นายวรดิษ จินดาเพชร ซึ่งป่วยไม่สามารถเดินทางมาเซ็นเอกสารทำธุรกรรม ช.พ.ค. ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ณ บ้านพักสมาชิก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

S__6537270