นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ออกเยี่ยมสมาชิกตกหล่น ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมหาราช!!

รพ. รพ..1jpg รพ..2jpg รพ..3jpg

นายสมบูรณ์  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิกตกหล่น น.ส เครือพันธ์ พรหมเพ็ญ หรือเครือพันธ์ ปลายชุม อายุ79 ปี
ลาออกจากครู ตั้งแต่ปี 2504ไม่ได้ลาออก ช.พ.ค
เพื่อดูแลรักษาพ่อตอนนี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช
ยืนยันขอเป็นสมาชิกต่อ และจ่ายเงินสงเคราะห์ที่ค้าง 97,000 บาท
เวลา65 ปี (น้องสาวจ่ายแทน)ให้ ฐานะจนมาก
พร้อมได้ระบุสิทธิ์ให้ทายาทเรียบร้อยแล้ว
ขอให้หายป่วยเร็วๆ“ครอบครัวครู… เราดูแล”
อย่างนี้มีอีกเยอะไม่หนอ