นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว วางหรีดเคารพศพ และคารวะศพนายสำรอง เมืองโต สมาชิก ช.พ.ส สามีนางสุคนธ์ เมืองโต

วางหรีดสิชล        สิชล 1   สิชล 2

นายสมบูรณ์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมรา
วางหรีดเคารพศพและคารวะศพ นายสำรอง เมืองโต สมาชิก ช.พ.ส.
สามีนางสุคนธ์ เมืองโต อดีตครูโรงเรียนวัดขรัวช่วย
บำเพ็ญกุศลที่บ้านต้นเหรียง อำเภอ สิชล
ฌาปนกิจวันที่ 23 มิย. 2559 ณ วัดขรัวช่วย