นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

n_s20
        นายสมบูรณ์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค. นายวีระ ศิลปรัศมีื ข้าราชการบำนาญ อายุ 75 ปี
กระทรวงวัฒนธรรม อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อให้บริการการระบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต ไม่สะดวกไประบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่สำนักงานสกสค.จังหวัดได้
รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดได้ให้บริการแก่สมาชิก
ดังสโลแกน “ครอบครัวครูเราดูแล”