นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

มอบเงิน

มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ราย
นายเถลิงศักดิ์ สุวรรณวัชรกูล อาย 81 ปีจำนวน 2 แสนบาท
แก่ทายาทนางรัชฎาพร ดวงแก้ว ฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 20 กันยายน 2559