นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ออกเยี่ยมคารวะและทำเรื่องระบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์สงเคราะห์ครอบครัว

เยี่ยมครูสิชล เยี่ยมครูสิชล.jpg 1 เยี่ยมครูสิชล.jpg 2 เยี่ยมครูสิชล.jpg 3 เยี่ยมครูสิชล.jpg 4 เยี่ยมครูสิชล.jpg 5
นายสมบูรณ์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด 
ออกเยี่ยมคารวะและทำเรื่องระบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์สงเคราะห์ครอบครัว
อาจารย์บพิตร เพชรชู อายุ 86 ปี อดีตอาจารย์ใหญ่วัดปทุมทายการาม 
บิดาของนายอำเภอลานสกา นายกิติพันธ์ เพชรชู 
พิการเดินไม่ได้นอนติดเตียง
 และถือโอกาสเยี่ยมครูสวิง หนูพรหม อายุ 95 ปี อดีตครูวัดคงคาเลียบ 
ต้องนอนติดเตียงความจำดีสุขภาพจิตดีมาก 
ที่บ้านเขาน้อย สิชล ท่านสร้างลูกศิษย์มากมาย สกสค.ไม่ทอดทิ้งท่าน
"ครอบครัวครูเราดูแล" วันที่ 2 กันยายน 2559