นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีฯ ออกเยี่ยมและประชุมชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล

 

บ สิชล บ สิชล.jpg 1 บ สิชล.jpg 2 บ สิชล.jpg 3

นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกเยี่ยมและประชุมชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล
โดยท่านรวี ศรีใหม่ เป็นประธาน
ให้ความรู้เรื่อง ช.พ.ค ช.พ.ส
ณ ภัตาคารโกโตน วันที่ 25  มิ.ย. 2559
สมาชิกเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน