นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ออกเยี่ยมสมาชิกช.พ.ค.ข้อมูลตกหล่นพร้อมชี้แจงการทำระบุสิทธิ์ ฯ

มาลี 12      อ.มาลี    มาลี 11

ค้นหาและเยี่ยมเยือน น.ส.มาลี รัตนพงษ์ อายุ 75 ปี
สมาชิก ช.พ.ค.ข้อมูลตกหล่นชึ่งลาออกจากครู 40 ปี
ทีแล้วนอนป่วยเป็นอัฒพาตน้องๆต้องจ้างคนดูแล
และได้ออกไปทำเรื่องระบุสิทธิ์การรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้้เป็นเงินก้อนสุดของชีวิตแต่ท่านต้องจ่ายเงินค้างสงเคราะห์  93,274  บาท
สกสค.จะดูแลท่านจนถึงที่สุด
ไม่ใช่เรื่องง่ายจะเจอสักคนบ้างคนก็ขึ้นสวรรค์เสียแล้ว
แต่เรามีปณิธาน“ครอบครัวครูเราดูแล”