นายมานพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. ออกพื้นที่สร้างเครือข่ายครอบครัวของข้าราชการนาญ เขต 2

16316 16317 16318 16319

นายมาณพ  ผู้อำนวยการ สกสค.พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.
ออกพื้นที่สร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค.ของข้าราชการนาญ
พร้อมด้วยผู้แทนแต่ละอำเภอของข้าราชการบำนาญ

นำโดย  ท่านประดิษฐ์  หนูทอง   อำเภอ ฉวาง
                ท่านประยูร  ทองชัย    อำเภอทุ่งสง
                 ท่านเสรี  สิงห์ไชย      อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภออื่นๆ
วันที่ 16  มีนาคม  2560