นายมาณพ บุญประเสริฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

16096 16098 19256 19259 19261

นายมาณพ บุญประเสริฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัด
ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกเสียชีวิต
จำนวน 2 ราย
รายแรก       นางพรทิพย์  ขนานแก้ว ข้าราชการบำนาญ   อำเภอปากพนัง 
รายที่สอง    นางบุญเจือ  จันทร์เรืองฤทธิ์  ข้าราชการบำนาญ  อำเภอเมือง

วันที่ 15  มีนาคม  2560