นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 2 ราย รายแรก นางลมัย อั้วซ้าย และ รยที่สอง นายอนันต์ ทองนวล อ.ชะอวด

ละมาย 20-12-59 ละม้าย 20-12-59อนันต์ 20-12-59

เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 2 ราย รายที่ 1 นางลมัย อั้วซ้าย
และ รายที่สอง นายอนันต์  ทองนวล  ซึ่งอาศัยอยู่ใน อำเภอชะอวด ทั้งสองราย
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559