นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.เข้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน”

ประชุมออมสิน สุราษ 30-31 -3-60สุราษฎร 31-3-60

นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเข้าร่วมอบรมสัมมนา
“โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน”
ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2560