นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค. ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก นายอำพร กาญจนะ เสียชีวิต

534573 วางหรีด อำพร
นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค. ร่วมเคารพศพ  วางหรีด
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกราย นายอำพร  กาญจนะ
ครูโรงเรียนเคียงคีรี  อำเภอพรหมคีรี
วันที่ 28 มีนาคม 2560