นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพนายกิจจา พรหมมา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา

516677 516678 516679

นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด
วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ
นายกิจจา พรหมมา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อ.ท่าศาลา วันที่ 11 มีนาคม 2560