นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค. ออกวางหรีดพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพนายโสภา สุขอนันต์ สมาชิก ช.พ.ค. อำเภอทุ่งสง

งานศฑ อ.โสภา งานศพ

นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด
และนายวินัย  รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 
ออกวางหรีดพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ
นายโสภา สุขอนันต์ สมาชิก ช.พ.ค.
อำเภอทุ่งสง วันที่ 8 มีนาคม 2560