นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ออกพื้นที่สร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค.นครศรีธรรมราช

เคลือข่าย 1 เคลือข่าย 2 เคลือข่าย 3 เคลือข่าย 4 เคลือข่าย 5 เคลือข่าย 6 เคลือข่าย 7 เคลือข่าย 8 เคลือข่าย 9ท่าศาลา ผอ.เครือข่าท่าศาลา สิชล 1 สิชล 3 สิชล สิชล2

นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่  
ออกพื้นที่สงเครือข่ายครอบครัว สกสค.นครศรี ฯ
ณ อำเภอ สิชล  ฉวาง  พิปูน  ถ้ำพรรณา ทุ่งใหญ่  
เชียรใหญ่ ทุ่งสง ปากพนัง ท่าศาลา และพรหมคีรี
วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2560