นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ออกพื้นที่เพื่อมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีฯ

มอ มอบเชียรใหญ่ มอบน้ำท่าศาลา มอบน้ำนบพิตำ มอบน้ำปากพนัง สิชล มอบน้ำปากพนัง460631 460642 463033 463050 - Copy 464045 - Copy 464045 464050 464119 ช้างกลาง464119 464120 468534 468537 468606 468795 468798 ช้างกลาง

  สิชล มอบน้ำนบพิตำมอบน้ำปากพนัง
นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ออกพื้นที่เพื่อมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีฯ
ให้แก่ผู้แทน สมาชิก ช.พ.ค. ในแต่ละอำเภอ
เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

23 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16- 24 มกราคม 2560