นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด เคารพศพพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายนิยม รอดนวล ณ อำเภอท่าศาลา

นิยม.jpg1 นิยม
นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
ร่วมเคารพศพพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.
นายนิยม รอดนวล ณ อำเภอท่าศาลา
วันที่ 27 ธันวาคม 2559