นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ออกเยี่ยม บรรยาย และประชุมชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอฉวาง

บรรยาย อ.ฉวาง [บรรยาย อ.ฉวาง 22-12-59

นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกเยี่ยม บรรยาย และประชุมชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอฉวาง
ให้ความรู้เรื่อง ช.พ.ค ช.พ.ส
วันที่ 22 ธ.ค. 2559
สมาชิกเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน