นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชมรม ครูนอกประจำการ


ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0001ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0013ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0002ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0009ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0030ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0033ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0042ประชุมนอกประจำการ ฯ 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0044