นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ