นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูฯ