นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.นครศรีธรรมราช ร่วมอบรมหลักสูตร“สกสค. เดินหน้า… สร้างจิตอาสา 904”