นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการพร้อมพนักเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ออกพื้นที่ให้บริการระบุสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.

ระบุสิทธิ์นอกสถานที่อ.ฤทธิ์ พลฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ_๑๙๐๓๐๕_0003 ระบุสิทธิ์นอกสถานที่อ.ฤทธิ์ พลฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ_๑๙๐๓๐๕_0008 ระบุสิทธิ์นอกสถานที่อ.ฤทธิ์ พลฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ_๑๙๐๓๐๕_0009

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2562  นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการพร้อมพนักเจ้าหน้าที่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกพื้นที่ให้บริการระบุสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.
แก่สมาชิกเลข ช.พ.ค 72093 ราย นายฤทธิ์  พลฤทธิ์  ข้าราชการบำนาญ   อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ      ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้