นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8

ตานี 1 ตานี 2 ตานี 3 ตานี 4
นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8
ในวันที่ 24 ส.ค. 2560 โดยดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เดินทางมาร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ด้วย ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
ซึ่งมีภาพบรรยากาศภายในงานรําลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้
โดยท่าน รมช.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้